Raid Progression

 
SaturdaySundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
2021222324
B'Day - Nevuap
2526
No FB Yes FB Hand (smaller) Lap 40.063em Desk 64.063em Wall 90.063em